πτερύγιον (pterugion)

da una presunta parola derivata da πτέρυξ
Numero Strong: G4419
sostantivo neutro

1) un'ala, una piccola ala
2) qualsiasi estremità puntuta
   2a) di pinne di pesci
   2b) di parte di un vestito che pende nella forma di un'ala
   2c) usato per indicare la cima del tempio di Gerusalemme

πτερύγιον: acc. sing.

pinnacolo: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω