πωρόω (pôroô)

a quanto pare da poros (un tipo di pietra)
TDNT - 5: 1025,816
Numero Strong: G4456
verbo

1) coprire con una pelle spessa, indurire coprendo con un callo
2) metaforicamente
   2a) rendere il cuore indurito
   2b) divenire duro, calloso, ottuso, perdere la capacità di comprendere

ἐπωρώθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐπωρώθησαν: 3pl. pass. aor. ind.
ἐπώρωσεν: 3sing. att. aor. ind.
πεπωρωμένη: pass. pf. ptc. nom. sing. femm.
πεπωρωμένην: pass. pf. ptc. acc. sing. femm.

indurire: 4
rendere ottundere: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω