πούς in the New Testament

Definitions

Thayer

1) a foot, both of men or beast
1a) often in the orient, one put his foot on vanquished
1b) of disciples listening to their teacher's instruction are said to be at his feet
Part of Speech: noun masculine
Citing in TDNT: 6:624, 925

Strong

G4228
A primary word; a "foot" (figuratively or literally): - foot (-stool).

Louw-Nida

GlossSection
foot8.49
(ἀνατρέφω παρὰ τοὺς πόδας) be taught by33.232
(πόδας νίπτω) be very hospitable34.59
(ὑποπόδιον τῶν ποδῶν) be under someone’s control37.8
(ὑποκάτω τῶν ποδῶν) be under complete control37.8
(ὑπὸ τοὺς πόδας) be in complete control of37.8
(κατευθύνω τοὺς πόδας) guide behavior41.17
(τροχιὰς ὀρθὰς ποιέω τοῖς ποσίν) behave correctly41.30
(τίθημι παρὰ / πρὸς τοὺς πόδας) turn over to57.82
(βῆμα ποδός) square yard/meter80.3
(πόδας νίπτω) act humbly88.58

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

3
55
7
1
19
3
2
3
Total93

Click on the first column to search for that word as a form of the root πούς; click on the second column to search for that grammatical form of the root πούς; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root πούς.