χείρ in the New Testament

Definitions

Thayer

1) by the help or agency of any one, by means of any one
2) fig. applied to God symbolising his might, activity, power
2a) in creating the universe
2b) in upholding and preserving (God is present protecting and aiding one)
2c) in punishing
2d) in determining and controlling the destinies of men
Part of Speech: noun feminine
Citing in TDNT: 9:424, 1309

Strong

G5495
Perhaps from the base of G5494 in the sense of its congener the base of G5490 (through the idea of hollowness for grasping); the hand (literally or figuratively [power]; especially [by Hebraism] a means or instrument): - hand.

Louw-Nida

GlossSection
a hand, finger8.30
(χεὶρ ἀνθρωπίνη) person9.5
b person9.17
(παραδίδωμι εἰς χεῖρας) deliver to control of37.12
d be in control of37.14
(ἐπιβάλλω τὰς χεῖρας / τὴν χεῖρα (ἐπί)) arrest37.110
(ἐκτείνω τὰς χεῖρας ἐπί) arrest37.110
(ἐπιβάλλω τὴν χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον καὶ βλέπω εἰς τὰ ὀπίσω) start to do and then hesitate68.6
c power76.3
(σὺν χειρί) with the help of90.2

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

8
5
26
4
55
5
2
17
3
24
2
16
6
3
Total176

Click on the first column to search for that word as a form of the root χείρ; click on the second column to search for that grammatical form of the root χείρ; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root χείρ.