ἐπί in the New Testament

Definitions

Thayer

1) upon, on, at, by, before
2) of position, on, at, by, over, against
3) to, over, on, at, across, against
Part of Speech: preposition

Strong

G1909
A primary preposition properly meaning superimposition (of time, place, order, etc.), as a relation of distribution [with the genitive case], that is, over, upon, etc.; of rest (with the dative case) at, on, etc.; of direction (with the accusative case) towards, upon, etc.: - about (the times), above, after, against, among, as long as (touching), at, beside, X have charge of, (be-, [where-]) fore, in (a place, as much as, the time of, -to), (because) of, (up-) on (behalf of) over, (by, for) the space of, through (-out), (un-) to (-ward), with. In compounds it retains essentially the same import, at, upon, etc. (literally or figuratively).

Louw-Nida

GlossSection
(κρεμάννυμι ἐπὶ ξύλου) crucify20.76
(πίπτω ἐπί τινα) cause to suffer24.93
(ἐπιστρέφω καρδίας ἐπί) make friendly toward25.95
(τὴν μέριμναν ἐπιρίπτω ἐπί) stop worrying and trust25.250
(ἀναβαίνω ἐπὶ καρδίαν) begin to think30.17
m over (authority)37.9
(ἐπὶ τῆς Μωϋσέως καθέδρας καθίζω) be authority on Law of Moses37.44
(ἐπὶ τὴν κεφαλήν) responsibility37.102
(ἐπιβάλλω τὰς χεῖρας / τὴν χεῖρα (ἐπί)) arrest37.110
(ἐκτείνω τὰς χεῖρας ἐπί) arrest37.110
(ὁ ἐπὶ τόπον πλέων) sea traveller54.27
(ἐπ᾽ εὐλογίαις) large amount59.56
s at, when (time)67.33
(ἐπὶ θύραις) (very) soon67.58
(ἐπὶ πολύ) for a long time67.89
(ἐφ᾽ ἱκανόν) for a long time67.91
t during (time)67.136
(ἐπιβάλλω τὴν χεῖρα ἐπ᾽ ἀροτρὸν καὶ βλέπω εἰς τὰ ὀπίσω) start to do and then hesitate68.6
(ἐπ᾽ ἀληθείας) really70.4
r up to (degree)78.51
c among (location)83.9
b at (location)83.23
d before (location)83.35
a upon (location)83.46
e toward (extension)84.17
f onto (extension)84.20
q in view of (basis)89.13
n because of (reason)89.27
o in order to (purpose)89.60
l and (addition)89.101
u by (agent)90.5
i by (instrument)90.9
g upon (responsibility)90.17
(ἐπιρίπτω ἐπί) make responsible for90.18
p concerning (content)90.23
j against (opposition)90.34
k for (benefaction)90.40
h to (experiencer)90.57

Classical Greek Dictionaries

These two sites give similar information, with the definition from several dictionaries and statistics on the use of the word.

Perseus Digital Library

University of Chicago's Logion lexicon

Ulrik Sandborg-Petersen

Strong's dictionary

Crosswalk

Thayer's dictionary plus other information.

LaParola

From this site's dictionary (in Italian)

In the New Testament

SBL (also Westcott and Hort; Tischendorf; Byzantine)

143
659
3
80
Total885

Click on the first column to search for that word as a form of the root ἐπί; click on the second column to search for that grammatical form of the root ἐπί; click on the third column to search for that word and grammatical form; click on the total to search for the root ἐπί.