Ἀντιόχεια (Antiocheia)

da Antiochus (un re soriano)
Numero Strong: G490
nome località

Antiochia = "spinto contro"
1) La capitale della Siria, situata sul fiume Orontes, fondata da Seleucus Nicanor nel 300 a.C. e chiamata in onore di suo padre, Antiochus. Molti ebrei di cultura greca ci abitarono ed era qui che i seguaci di Cristo furono per la prima volta chiamati cristiani.
2) Una città nella Pisidia sul confine con la Frigia, fondata da Seleucus Nicanor. Sotto i romani divenne una "colonia" e fu chiamata anche Cesarea

Ἀντιοχείᾳ: dat. sing.
Ἀντιόχειαν: acc. sing.
Ἀντιοχείας: gen. sing.

Antiochia: 18
Totale: 18

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω