Ἰάϊρος (Iairos)

di origine ebraica
Numero Strong: G2383
nome maschile

Iairo = "colui che Dio illumina"
1) un capo sinagoga, probabilmente vicino alla riva occidentale del mare di Galilea

Ἰάϊρος: nom. sing.

Iairo: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω