Ἁριμαθαία (Harimathaia)

di origine ebraica
Numero Strong: G707
nome località

Arimatea = "altezze"
1) il nome di diverse città della Palestina; quella menzionata in Matteo 27:57; Marco 15:43; Luca 23:51; Giovanni 19:38 appare di essere il luogo di nascita di Samuele su monte Efraim

Ἁριμαθαίας: gen. sing.

Arimatea: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω