Ἑβραῖος (Hebraios)

da Ἔβερ
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: G1445
sostantivo maschile

1) ebreo
   1a) qualcuno delle nazioni di Israele o Giuda
2) in senso più stretto, quelli che vivevano nella Palestina ed usavano la lingua del paese
3) tutti i cristiani ebrei, sia quelli che parlavano aramaico che quelli che parlavano greco

Ἑβραῖοί: nom. pl.
Ἑβραῖος: nom. sing.
Ἑβραίους: acc. pl.
Ἑβραίων: gen. pl.

ebreo: 4
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω