Ἑρμᾶς (Hermas)

probabilmente da Ἑρμῆς
Numero Strong: G2057
nome maschile

Erme = "Mercurio"
1) un cristiano menzionato in Romani 16:14. Secondo la tradizione era uno dei settanta discepoli, divenuto in seguito vescovo di Dalmazia (il 55 d.C.).

Ἑρμᾶν: acc. sing.

Erma: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω