Ἑρμογένης (Hermogenês)

da Ἑρμῆς e γίνομαι
Numero Strong: G2061
nome maschile

Ermogene = " nato fortunatamente o nato di Mercurio"
1) un certo cristiano menzionato in 2Timoteo 1:15

Ἑρμογένης: nom. sing.

Ermogene: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω