Ἱεράπολις (Hierapolis)

da ἱερός e πόλις
Numero Strong: G2404
nome località

Ierapoli = "città santa"
1) una città della Frigia, situata al congiungimento dei fiumi Lico e Meando, vicino a Colosse e Laodicea

Ἱεραπόλει: dat. sing.

Ierapoli: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω