Ἱεροσολυμίτης (Hierosolumitês)

da Ἱεροσόλυμα
TDNT - 7: 292,1028
Numero Strong: G2415
sostantivo maschile

1) un cittadino o abitante di Gerusalemme

Ἱεροσολυμῖται: nom. pl.
Ἱεροσολυμιτῶν: gen. pl.

(+) Gerusalemme: 1
di Gerusalemme: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω