Ῥαιφάν (Rhaifan)

dalla traslitterazione incorretta di una parola di origine ebraica
Numero Strong: G4481
nome maschile

Refan = "l'avvizzito (come esanime)"
1) il nome di un idolo adorato segretamente dagli israeliti nel deserto

Ῥαιφάν: gen. sing.

Refan: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω