ἱερόσυλος (hierosulos)

da ἱερόν e συλάω
TDNT - 3: 256,349
Numero Strong: G2417
sostantivo maschile

1) colpevole di sacrilegio

ἱεροσύλους: acc. pl.

sacrilego: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω