ἱερεύς (hiereus)

da ἱερός
TDNT - 3: 257,349
Numero Strong: G2409
sostantivo maschile

1) un sacerdote, uno che offre sacrifici e generalmente si occupa dei riti sacri
   1a) riferendosi ai sacerdoti sia dei gentili che degli ebrei
2) metaforicamente di un cristiano perché, purificato dal sangue di Cristo e portato in rapporto stretto con Dio, dedica la propria vita a Dio ed a Cristo

ἱερέα: acc. sing.
ἱερεῖ: dat. sing.
ἱερεῖς: acc. pl., nom. pl.
ἱερεύς, ἱερεὺς: nom. sing.
ἱερεῦσιν: dat. pl.
ἱερέων: gen. pl.

a sacerdote: 1
di sacerdote: 3
sacerdote: 23
uno sacerdote: 4
Totale: 31

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω