ἱεροπρεπής (hieroprepês)

da ἱερός e la stessa parola di πρέπω
TDNT - 3: 253,349
Numero Strong: G2412
aggettivo

1) uomini adatti, luoghi, azioni o cose sacre a Dio
2) riverente

ἱεροπρεπεῖς: acc. pl. femm.

conformare a santificare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω