ἱκανός (hikanos)

da hiko (hikano o hikneomai, simile a ἥκω) (arrivare)
TDNT - 3: 293,361
Numero Strong: G2425
aggettivo

1) sufficiente
   1a) abbastanza, che basta
   1b) sufficiente in abilità, cioè adatto, che va bene

ἱκανὰ: acc. pl. neut.
ἱκαναὶ, ἱκαναί: nom. pl. femm.
ἱκαναῖς: dat. pl. femm.
ἱκανὰς: acc. pl. femm.
ἱκανοὶ, ἱκανοί: nom. pl. masc.
ἱκανοῖς: dat. pl. masc.
ἱκανόν: acc. sing. masc., nom. sing. neut.
ἱκανὸν: acc. sing. masc., acc. sing. neut.
ἱκανός, ἱκανὸς: nom. sing. masc.
ἱκανοῦ: gen. sing. masc.
ἱκανούς, ἱκανοὺς: acc. pl. masc.
ἱκανῷ: dat. sing. masc.
ἱκανῶν: gen. pl. masc.

(+ὁ ποιέω) soddisfare: 1
(+εἰμί) bastare: 1
(+ἐν λόγος) molto: 1
(+ἐπί) lunghezza: 1
bastare: 1
capacità di: 2
cauzionare: 1
da molto: 1
degnare: 2
degnare di: 4
essere sufficienza: 1
grandezza: 4
lunghezza: 1
molto: 11
molto numerare: 1
non tradotto: 1
numerare: 1
parecchio: 2
per molto: 1
uno fortezza sommare: 1
Totale: 39

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω