ἱκανόω (hikanoô)

da ἱκανός
TDNT - 3: 293,361
Numero Strong: G2427
verbo

1) rendere sufficiente, fare andare bene
   1a) equipaggiare uno con il potere adeguato per compiere dei doveri

ἱκανώσαντι: att. aor. ptc. dat. sing. masc.
ἱκάνωσεν: 3sing. att. aor. ind.

mettere: 1
rendere idoneità: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω