ἱμάς (himas)

forse dalla stessa parola di ἅμα
Numero Strong: G2438
sostantivo maschile

1) una cinghia di cuoio
   1a) nel NT delle cinghie con cui i colpevoli o i criminali erano legati o battuti
   1b) delle cinghie con cui i sandali erano legati ai piedi

ἱμάντα: acc. sing.
ἱμᾶσιν: dat. pl.

cinghiare: 1
legare: 3
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω