ἰδιώτης (idiôtês)

da ἴδιος
TDNT - 3: 215,348
Numero Strong: G2399
sostantivo maschile

1) una persona privata al contrario di un magistrato, governatore, re
2) un soldato comune al contrario di un ufficiale militare
3) uno scrittore di prosa ad contrario di un poeta
4) nel NT, un uomo non educato, analfabeta, al contrario di un uomo dotto e colto: uno che non è specializzato in una qualsiasi arte

ἰδιῶται: nom. pl.
ἰδιώτης: nom. sing.
ἰδιώτου: gen. sing.

di estraniare: 1
estraniare: 1
rozzezza: 1
semplicità: 1
senza istruire: 1
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω