ἰουδαΐζω (ioudaizô)

da Ἰουδαῖος
TDNT - 3: 356,372
Numero Strong: G2450
verbo

1) adottare i costumi e riti ebrei, imitare gli ebrei
   1a) uno che osserva la legge rituale degli ebrei

ἰουδαΐζειν: att. pres. inf.

vivere come Giudea: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω