ἴχνος (ichnos)

da ikneomai (arrivare, vedi ἥκω)
TDNT - 3: 402,379
Numero Strong: G2487
sostantivo neutro

1) orma, impronta di piede, passo
2) nel NT, metaforicamente di imitare l'esempio di qualcuno

ἴχνεσιν: dat. pl.

orma: 3
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω