ἴσος (isos)

probabilmente da οἶδα (tramite l'idea di apparire)
TDNT - 3: 343,370
Numero Strong: G2470
aggettivo

1) uguale, in quantità o qualità
+ εἰμί: andare d'accordo insieme

ἴσα: acc. pl. neut., nom. pl. neut.
ἴσαι: nom. pl. femm.
ἴση: nom. sing. femm.
ἴσην: acc. sing. femm.
ἴσον: acc. sing. masc.
ἴσους: acc. pl. masc.

(+) altrettanto: 1
come: 1
concordare: 2
stesso: 1
uguagliare: 3
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω