Ἅβελ (Habel)

di origine ebraica
TDNT - *, 2
Numero Strong: G6
nome maschile

Abele = "vanità (cioè: transitorio)"
1) il secondo figlio di Adamo, ucciso da suo fratello Caino

Ἅβελ: acc. sing., gen. sing., nom. sing.

(+) Abele: 1
Abele: 2
di Abele: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω