Ἄζωτος (Azôtos)

di origine ebraica
Numero Strong: G108
nome località

Asdod o Azot = "una fortezza"
1) una delle cinque città principali dei filistei, fra Ascalon e Iabne (Iamnia) e vicino al mar Mediterraneo

Ἄζωτον: acc. sing.

Asdod: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω