ἑκών (hekôn)

di affinità incerta
TDNT - 2: 469,221
Numero Strong: G1635
aggettivo

1) non forzato, volontario, disposto
2) della propria volontà
3) del proprio accordo

ἑκὼν: nom. sing. masc.

volere: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω