ἑκατοντάρχης (hekatontarchês)

da ἑκατόν e ἄρχω
Numero Strong: G1543
sostantivo maschile

1) un ufficiale dell'esercito romano; centurione

ἑκατοντάρχας: acc. pl.
ἑκατοντάρχῃ: dat. sing.
ἑκατοντάρχης: nom. sing.
ἑκατόνταρχον: acc. sing.
ἑκατόνταρχος: nom. sing.
ἑκατοντάρχου: gen. sing.
ἑκατονταρχῶν: gen. pl.

a uno centurione: 1
centurione: 16
di centurione: 1
uno centurione: 2
Totale: 20

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω