ἑκατονταπλασίων (hekatontaplasiôn)

da ἑκατόν ed una presunta parola derivata da πλάσσω
Numero Strong: G1542
aggettivo

1) cento volte, cento volte di più

ἑκατονταπλασίονα: acc. pl. neut., acc. sing. masc.

cento per uno: 1
cento voltare tanto: 2
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω