ἑκουσίως (hekousiôs)

dalla stessa parola di ἑκούσιος
TDNT - *, 221
Numero Strong: G1596
avverbio

1) volentieri, della propria volontà
   1a) peccare volontariamente, come contrario a peccati commessi involontariamente, da ignoranza o da debolezza

ἑκουσίως: avv.

volere: 1
volontà: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω