ἑνότης (henotês)

da εἷς
Numero Strong: G1775
sostantivo femminile

1) unità
2) unanimità, accordo

ἑνότητα: acc. sing.

unire: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω