ἑτεροδιδασκαλέω (heterodidaskaleô)

da ἕτερος e διδάσκαλος
TDNT - 2: 163,161
Numero Strong: G2085
verbo

1) insegnare una dottrina diversa
   1a) deviare dalla verità

ἑτεροδιδασκαλεῖ: 3sing. att. pres. ind.
ἑτεροδιδασκαλεῖν: att. pres. inf.

insegnare dottrina diversità: 1
insegnare uno dottrina diversità: 1
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω