ἑτεροζυγέω (heterozugeô)

da una parola composta da ἕτερος e ζυγός
TDNT - 2: 901,301
Numero Strong: G2086
verbo

1) venire sotto un giogo disuguale o diverso, essere assoggettato in modo non uguale
   1a) avere comunione con uno che non è un uguale 2Cor 6:14, dove l'apostolo proibisce ai cristiani di avere rapporti con idolatri

ἑτεροζυγοῦντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.

sotto uno giogo: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω