ἑξῆς (hexês)

da ἔχω (nel senso di afferrare, cioè vicino)
Numero Strong: G1836
avverbio

1) successivamente, in ordine
2) il prossimo che segue, il prossimo in successione

ἑξῆς: avv.

(+ἐν ὁ) pochezza dopo: 1
giorno dopo: 1
giorno seguire: 1
seguire: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω