ἐγκάθετος (egkathetos)

da ἐν ed una parola derivata da καθίημι
Numero Strong: G1455
aggettivo

1) che aspetta in segreto, una spia
2) uno che è pagato (corrotto) da altri per intrappolare un uomo con parole abili

ἐγκαθέτους: acc. pl. masc.

di spiare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω