ἐγκακέω (egkakeô)

da ἐκ e κακός
TDNT - 3: 486,*
Numero Strong: G1573
verbo

1) essere completamente abbattuto, sfinito, esausto

ἐγκακεῖν: att. pres. inf.
ἐγκακήσητε: 2pl. att. aor. cong.
ἐγκακοῦμεν: 1pl. att. pres. ind.
ἐγκακῶμεν: 1pl. att. pres. cong.

perdere di animo: 1
scoraggiare: 2
scoraggiare di: 1
stancare: 1
stancare di: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω