ἐγκαταλείπω (egkataleipô)

da ἐν e καταλείπω
Numero Strong: G1459
verbo

1) abbandonare
   1a) lasciare nei guai, lasciare senza aiuto
   1b) essere totalmente abbandonato, improvvisamente desolato
2) dimenticare fra, lasciare sopravvivendo

ἐγκαταλειπόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐγκαταλείποντες: att. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐγκαταλείψεις: 2sing. att. fut. ind.
ἐγκαταλίπω: 1sing. att. aor. cong.
ἐγκατελείφθη: 3sing. pass. aor. ind.
ἐγκατέλιπεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐγκατέλιπες, ἐγκατέλιπές: 2sing. att. aor. ind.
ἐγκατέλιπον: 3pl. att. aor. ind.

abbandonare: 6
lasciare: 4
Totale: 10

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω