ἐγκράτεια (egkrateia)

da ἐγκρατής
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: G1466
sostantivo femminile

1) autocontrollo (la virtù di uno che domina i propri desideri e passioni, soprattutto i desideri sensuali)

ἐγκρατείᾳ: dat. sing.
ἐγκράτεια: nom. sing.
ἐγκράτειαν: acc. sing.
ἐγκρατείας: gen. sing.

autocontrollare: 3
temperare: 1
Totale: 4

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω