ἐγκρατής (egkratês)

da ἐν e κράτος
TDNT - 2: 339,196
Numero Strong: G1468
aggettivo

1) forte, robusto
2) che ha potere su una cosa
3) che domina, che controlla, che tiene a freno
   3a) che si controlla, moderato, continente

ἐγκρατῆ: acc. sing. masc.

temperare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω