ἐκβολή (ekbolê)

da ἐκβάλλω
Numero Strong: G1546
sostantivo femminile

1) il gettare fuori
2) il gettare fuori bordo del carico con cui i marinai alleggeriscono una nave in una tempesta per non affondare
+ περιτίθημι: alleggerire la nave

ἐκβολὴν: acc. sing.

(+ποιέω) gettare: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω