ἐκδύω (ekduô)

da ἐκ e la radice di δύνω
TDNT - 2: 318,192
Numero Strong: G1562
verbo

1) togliere
   1a) spogliare qualcuno dei suoi indumenti
2) togliere da sé stesso, togliere il proprio abbigliamento
3) figurativamente, togliere il corpo, l'abbigliamento dell'anima

ἐκδύσαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐκδύσασθαι: med. aor. inf.
ἐξέδυσαν: 3pl. att. aor. ind.

(+αὐτός) spogliare: 1
spogliare: 4
vestire: 1
Totale: 6

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω