ἐκδιηγέομαι (ekdiêgeomai)

da ἐκ ed una parola composta da διά e ἡγέομαι
Numero Strong: G1555
verbo

1) narrare pienamente o completamente
2) riferire, dire, dichiarare

ἐκδιηγῆται: 3sing. med. pres. cong.
ἐκδιηγούμενοι: med. pres. ptc. nom. pl. masc.

raccontare: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω