ἐκφέρω (ekferô)

da ἐκ e φέρω
Numero Strong: G1627
verbo

1) portare fuori, portare avanti
   1a) un morto per la sepoltura
2) portare cioè condurre fuori
3) portare avanti, cioè produrre
   3a) della terra che produce piante

ἐκφέρειν: att. pres. inf.
ἐκφέρουσα: att. pres. ptc. nom. sing. femm.
ἐξενέγκαντες: att. aor. ptc. nom. pl. masc.
ἐξενέγκατε: 2pl. att. aor. imptv.
ἐξενεγκεῖν: att. aor. inf.
ἐξήνεγκεν: 3sing. att. aor. ind.
ἐξοίσουσίν: 3pl. att. fut. ind.

condurre: 1
portare: 2
portare fuori: 1
portare via: 3
produrre: 1
Totale: 8

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω