ἐκφοβέω (ekfobeô)

da ἐκ e φοβέομαι
Numero Strong: G1629
verbo

1) spaventare, terrorizzare
2) fare fuggire

ἐκφοβεῖν: att. pres. inf.

(+ἄν σύ) intimidire: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω