ἐκκεντέω (ekkenteô)

da ἐκ e la radice di κέντρον
TDNT - 2: 446,216
Numero Strong: G1574
verbo

1) mettere fuori, scavare fuori
2) vangare attraverso, trafiggere, forare

ἐξεκέντησαν: 3pl. att. aor. ind.

trafiggere: 2
Totale: 2

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω