ἐκκλίνω (ekklinô)

da ἐκ e κλίνω
Numero Strong: G1578
verbo

1) girare a parte, deviare (dal corso e via giusti)
2) girare (sé stesso) via, girare via da, tenere a distanza dalla propria società
3) evitare qualcuno

ἐκκλινάτω: 3sing. att. aor. imptv.
ἐκκλίνετε: 2pl. att. pres. imptv.
ἐξέκλιναν: 3pl. att. aor. ind.

allontanare: 1
fuggire: 1
sviare: 1
Totale: 3

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω