ἐκλύομαι (ekluomai)

da ἐκ e λύω
Numero Strong: G1590
verbo

1) sciogliere, allentare, liberare
2) dissolvere, metaforicamente indebolire, rilassare, esaurire
   2a) avere la propria forza rilassata, essere indebolito tramite l'esaurimento, indebolire, diventare stanco, essere sfinito
   2b) abbattere, diventare abbattuto

ἐκλυθήσονται: 3pl. pass. fut. ind.
ἐκλυθῶσιν: 3pl. pass. aor. cong.
ἐκλυόμενοι: pass. pres. ptc. nom. pl. masc.
ἐκλύου: 2sing. pass. pres. imptv.

(+σύ) perdere: 1
perdere di animo: 1
stancare: 1
venire meno: 2
Totale: 5

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω