ἐκλεκτός (eklektos)

da ἐκλέγομαι
TDNT - 4: 181,505
Numero Strong: G1588
aggettivo

1) scelto, eletto
   1a) eletto da Dio,
      1a1) per ottenere la salvezza mediante Cristo
         1a1a) i cristiani sono chiamati "scelti o eletti" di Dio
      1a2) il Messia è chiamato "eletto", come nominato da Dio all'ufficio più elevato concepibile
      1a3) scelto, selezionato, cioè il migliore del suo genere o classe, eccellenza preminente: applicata a certi cristiani particolari

ἐκλεκτῇ: dat. sing. femm.
ἐκλεκτῆς: gen. sing. femm.
ἐκλεκτοὶ, ἐκλεκτοί: nom. pl. masc.
ἐκλεκτοῖς: dat. pl. masc.
ἐκλεκτόν: nom. sing. neut.
ἐκλεκτὸν: acc. sing. masc.
ἐκλεκτός: nom. sing. masc.
ἐκλεκτούς, ἐκλεκτοὺς: acc. pl. masc.
ἐκλεκτῶν: gen. pl. masc.

(+) eleggere: 1
a eleggere: 1
di eleggere: 1
eleggere: 17
scegliere: 2
Totale: 22

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω