ἐκλογή (eklogê)

da ἐκλέγομαι
TDNT - 4: 176,505
Numero Strong: G1589
sostantivo femminile

1) l'atto di scegliere
   1a) dell'atto di Dio con cui, prima della fondazione del mondo, decise di dare le sue benedizioni a certe persone
   1b) il decreto fatto dalla scelta divina di benedire certe persone tramite Cristo solo per grazia
2) una cosa o persona scelta
   2a) di persone: un eletto di Dio

ἐκλογὴ: nom. sing.
ἐκλογὴν: acc. sing.
ἐκλογῆς: gen. sing.

(+κατά) eleggere: 1
eleggere: 5
scegliere: 1
Totale: 7

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω