ἐκνήφω (eknêfô)

da ἐκ e νήφω
TDNT - 4: 941,633
Numero Strong: G1594
verbo

1) ritornare a sé stesso dall'ubriachezza, diventare sobrio
2) metaforicamente ritornare alla sobrietà di mente

ἐκνήψατε: 2pl. att. aor. imptv.

ridiventare sobrietà: 1
Totale: 1

Trova parola:

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω